Oświad. o odstąpieniu od umowy.

......................, dn. ......................

................................................                                                 

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Sprzedający: 

SOWIR  Katarzyna Kuchcik 

ul. Matejki 24

26-600 Radom

NIP: 948 104 92 13

tel +48 603 703 856

e-mail: sklep@moda-su.pl 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na wskazany adres.

 

Oświadczam, iż zgodnie z obowiązującym prawem odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi

 

1. ..........................................................

 

2. .......................................................... 

 

3. .........................................................

 

4. .........................................................

 

5. .........................................................

 

6. .........................................................

 

Nr rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu: 

 

Nazwa banku: .........................................................................

 

Rachunek nr: ..........................................................................

 

 

..............................

  Podpis Klienta