Jak reklamować?

 

Masz możliwość dokonania reklamacji zakupionych produktów z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;


1. Wypełnij formularz reklamacyjny, który jest dostępny, kliknij tutaj (ściągnij go ze strony, wydrukuj i dokładnie wypełnij);

 

2. Dołącz dowód zakupu do wypełnionego formularza (paragon, faktura, potwierdzenie przelewu);

 

3. Wyślij produkt (wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu) na adres firmy: SOWIR Katarzyna Kuchcik,  ul. Matejki 24, 26-600 Radom (na własny koszt);

 

4. Istnieje możliwość dostarczenia reklamacji (z wypełnionym formularzem) do siedziby firmy w Radomiu przy ul. Matejki 24;

 

5. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.